เขียงกลมอุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหาร

เป็นเขียงพลาสติกอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีผลิตขึ้นเพื่อทดแทนเขียงไม้ต่างๆ

จุดเด่น คือ เป็นเขียงพลาสติก food grade ที่ใช้เพื่อทดทแนเขียงไม้ มีหลากหลายขนาดและความหนา เช่น

เส้นผ่านศูนย์กลาง 20,30,40,45 Cm ; ความหนา 2.5 จนถึง 5.0Cm

เขียงกลมอุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหาร  There are no products in this category.