5.เขียงแปรรูปแบบแยกประเภทการใช้งาน ชนิดจุดสี

    เป็นเขียงชนิดพิเศษ แบบมีจุดสี เพื่อเพิ่มความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน  ในการแยกประเภทการปะปนของเขียงในการใช้งานอย่างชัดเจน เช่นจาก เนื้อสัตว์ หมู ผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยการใช้จุดสีที่ด้านข้างของเขียงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการปะปน และสอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ เช่น  GMP,HACCP,ISO,Halal เป็นต้น

ตัวอย่าง จุดสี (แต่ละที่อาจแตกต่างกัน)

แดง สำหรั...

    เป็นเขียงชนิดพิเศษ แบบมีจุดสี เพื่อเพิ่มความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน  ในการแยกประเภทการปะปนของเขียงในการใช้งานอย่างชัดเจน เช่นจาก เนื้อสัตว์ หมู ผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยการใช้จุดสีที่ด้านข้างของเขียงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการปะปน และสอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ เช่น  GMP,HACCP,ISO,Halal เป็นต้น

ตัวอย่าง จุดสี (แต่ละที่อาจแตกต่างกัน)

แดง สำหรับ เนื้อสัตว์

เขียว สำหรับ ผักหรือผลไม้

เหลือง สำหรับ อาหารหวาน เบเกอรี่

ขาว สำหรับ ทุกประเภทงาน หรืออื่นๆ

*ที่ไม่ทำเนื้อของเขียงเป็นสีต่างๆเลยนั้น เป็นเพราะมีเหตุผลเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของเนื้อเขียงที่ต้องมาจากเม็ดพลาสติกใหม่100%เท่านั้น จึงต้องการให้เห็นสีที่โปร่งแสงได้ของเม็ดใหม่ เพราะการใส่สีนั้นสามารถผลิตได้แต้ลูกค้าอาจไม่มั่นใจว่ามีการนำวัสดุแบบหมุนเวียน(recycle)มาผสมแล้วใช้สีมาใส่ทำให้มองไม่เห็นสิ่งเจือปน ซึ่งแน่นอนไม่เป็นผลดีต่อผู้ใช้งานอย่างแน่นอน

More

5.เขียงแปรรูปแบบแยกประเภทการใช้งาน ชนิดจุดสี  There are no products in this category.