4.งานฉีดพลาสติก งานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรทดแทน

งานออกแบบและฉีดชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อทดแทนการนำเข้า ชิ้นส่วนเครื่องจักรงานอาหาร เป็นต้น

ซึ่งเรามีความพร้อมที่จะทำชิ้นงานทดแทนการนำเข้าโดยทีมงานทางด้านพลาสติกและวิศวกรรมการผลิตโมลพลาสติก 

4.งานฉีดพลาสติก งานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรทดแทน  There are no products in this category.

Subcategories