1.สินค้า

  สินค้าของ Kansai แบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก คือ

1. เขียงแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร คือกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านอาหารต่าง เช่น โรงงาน บริษัท ที่ผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทุกประเภทที่ใช้แผ่นเขียงรองเพื่อแแปรรูปอาหาร เช่น ไก่สดแช่แข็ง สุกรแช่แข็ง อาหารทะเล ผักสดผลไม้ เบเกอรี่ ขนม เป็นต้น

2.เขียงอุตสาหกรรมรองปั้ม รองตัด อุตสาหกรรมเครื่องหนัง บรรจุภัณฑ์ เสื้อผ้า กางเกง อุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติก ถุงหูหิ้ว และการประยุกต์ในงานอื่นเพื่อการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึง กัด ปาด ไส

3.เขียงครัวเรือน ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต ซูชิ การแสดงการทำอาหาร เป็นต้น

4.เขียงอุตสาหกรรมรองปั้มแบบพิเศษ เช่น

        -  งานแผ่นกลมเครื่องปั้มหูถุงบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ(auto punching)

        -  งานรองปั้มเครื่องหนังผลิตภัณฑ์หนัง เบาะ หัวเกียร์รถยนต์ พวงมาลัยรถยนต์ (auto leather) เป็นต้น

ซึ่งต้องการชิ้นงานรองปั้มรองตัดให้เหมาะสมกับงานที่มีลักษณะเป็นเข็มและใบมีดรอบตัวในขณะเดียวกัน แผ่นรองปั้มจึงไม่แข็งจนเป็นอันตรายกับเข็มเจาะ แต่ต้องตัดรูปทรงได้ตามขนาด เป็นต้น

  สินค้าของ Kansai แบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก คือ

1. เขียงแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร คือกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านอาหารต่าง เช่น โรงงาน บริษัท ที่ผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทุกประเภทที่ใช้แผ่นเขียงรองเพื่อแแปรรูปอาหาร เช่น ไก่สดแช่แข็ง สุกรแช่แข็ง อาหารทะเล ผักสดผลไม้ เบเกอรี่ ขนม เป็นต้น

2.เขียงอุตสาหกรรมรองปั้ม รองตัด อุตสาหกรรมเครื่องหนัง บรรจุภัณฑ์ เสื้อผ้า กางเกง อุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติก ถุงหูหิ้ว และการประยุกต์ในงานอื่นเพื่อการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึง กัด ปาด ไส

3.เขียงครัวเรือน ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต ซูชิ การแสดงการทำอาหาร เป็นต้น

4.เขียงอุตสาหกรรมรองปั้มแบบพิเศษ เช่น

        -  งานแผ่นกลมเครื่องปั้มหูถุงบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ(auto punching)

        -  งานรองปั้มเครื่องหนังผลิตภัณฑ์หนัง เบาะ หัวเกียร์รถยนต์ พวงมาลัยรถยนต์ (auto leather) เป็นต้น

ซึ่งต้องการชิ้นงานรองปั้มรองตัดให้เหมาะสมกับงานที่มีลักษณะเป็นเข็มและใบมีดรอบตัวในขณะเดียวกัน แผ่นรองปั้มจึงไม่แข็งจนเป็นอันตรายกับเข็มเจาะ แต่ต้องตัดรูปทรงได้ตามขนาด เป็นต้น

More

1.สินค้า  There is 1 product.

Subcategories

1.เขียงอุตสาหกรรมอาหาร...

  เป็นเขียงพลาสติกอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีผลิตขึ้นเพื่อทดแทนเขียงไม้ต่างๆ

จุดเด่น คือ เป็นเขียงพลาสติก food grade ที่ใช้เพื่อทดแทนเขียงไม้ มีหลากหลายขนาดและความหนา เช่น

เส้นผ่านศูนย์กลาง 20,30,40,45 Cm ; ความหนาตั้งแต่ 1.5 จนถึง 6.0Cm

2.แผ่นเขียงรองปั้มอุตส...

แผ่นเขียงรองปั้มงานอุตสาหกรรม ในแต่ละประเภทย่อมมีค่าคุณสมบัติทางกลที่แตกต่างกัน เช่น ค่าความแข็ง ความยืดหยุ่น ขนาดความกว้างความยาวและความหนา ซึ่งแตกต่างกันตามชนิดของอุตสาหกรรม ประเภทของเครื่องจักรที่ใช้รองปั้มชิ้นงาน เป็นต้น

3.เขียงครัวเรือน...

เขียงครัวเรือนแบบพิเศษ มีที่จับแบบแสตนเลส มีความหนาพิเศษ ตั้งแต่ 2.0 - 5.0 Cm. ทำให้การทำครัวไม่สะดุด เขียงไม่เคลื่อน ไม่อันตรายเวลาใช้งานกับมีด เป็นเขียงอาหารสมัยใหม่ ที่สะอาด ใช้งานได้ดี ง่ายในการจัดเก็บและทำความสะอาด สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ เช่น GMP,HACCP,ISO เป็นต้น

ตัวอย่างขนาด (กว้างxยาวxหนา)

1.20x30x2.0 Cm.    2.30x45x2.0 Cm    3.20x30x2.5 Cm.   4.30x45x2.5 Cm  

ความหนาตั้งแต่ 2.0Cm จนถึง 5.5Cm

4.งานฉีดพลาสติก...

งานออกแบบและฉีดชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อทดแทนการนำเข้า ชิ้นส่วนเครื่องจักรงานอาหาร เป็นต้น

ซึ่งเรามีความพร้อมที่จะทำชิ้นงานทดแทนการนำเข้าโดยทีมงานทางด้านพลาสติกและวิศวกรรมการผลิตโมลพลาสติก