4.เขียงแปรรูปอุตสาหกรรมโค กระบือ
เขียงแปรรูปอุตสาหกรรมประเภท โค โคขุน กระบือ ซึ่งแต่ละชนิด แต่ละกระบวนการแปรรูป มีความแตกต่างของชนิดเขียงที่ใช้งาน อาทิเช่น ความแข็ง ความยืดหยุ่น ความลื่นไถลของชิ้นงาน ผลต่อความคมของใบมีด เป็นต้น เราร่วมหาความเหมาะสมของเขียงต่อการใช้งานของลูกค้า ซึ่งในแต่ละรายอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน

            ตัวอย่างชนิดของเขียง เช่น PP , HDPE, LDPE,และ LLDPE เป็นต้น

ตัวอย่าง

1.30x60x3.0Cm  2.45x45x3.0Cm   5.40x60x5.0Cm  6.40x90x5.0Cm 7.ตัดตามขนา

*ความหนาตั้งแต่  25 มิลลิเมตร จนถึง 55 มิลลิเมตร

เขียงแปรรูปอุตสาหกรรมประเภท โค โคขุน กระบือ ซึ่งแต่ละชนิด แต่ละกระบวนการแปรรูป มีความแตกต่างของชนิดเขียงที่ใช้งาน อาทิเช่น ความแข็ง ความยืดหยุ่น ความลื่นไถลของชิ้นงาน ผลต่อความคมของใบมีด เป็นต้น เราร่วมหาความเหมาะสมของเขียงต่อการใช้งานของลูกค้า ซึ่งในแต่ละรายอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน

            ตัวอย่างชนิดของเขียง เช่น PP , HDPE, LDPE,และ LLDPE เป็นต้น

ตัวอย่าง

1.30x60x3.0Cm  2.45x45x3.0Cm   5.40x60x5.0Cm  6.40x90x5.0Cm 7.ตัดตามขนา

*ความหนาตั้งแต่  25 มิลลิเมตร จนถึง 55 มิลลิเมตร

More

4.เขียงแปรรูปอุตสาหกรรมโค กระบือ  There are no products in this category.