เขียงรองปั้มหู อัตโนมัติ (auto punching)

   ผลิตแผ่นเขียงรองปั้มหูถุงพลาสติก ทั้งแบบเหลี่ยม และแบบกลม เพื่อใช้ในเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกที่มีการปั้มหูถุงอัตโนมัติ มีทั้งเขียงแบบ PP และ PE ซึ่งเป็นเขียงบริสุทธิ์สำหรับงานด้านอาหาร (food grade) เพื่อสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO, GMP, HACCP โดยต้องมีการควบคุมการปนเปื้อนของกระบวนการผลิตทั้งระบบ ซึ่งแน่นอนในส่วนของการตัดหู เจาะหู ปั้มหู ตัดขอบโดยมีดบล๊อค จำเป็นต้องใช้แผ่นเขียงแบบ Food grade เช่นเดียวกับงานผลิตด้านอาหาร 

       โดยสามารถทดแทนเขียงแบบเก่า เช่น เขียงยางอัด PVC  ซุปเปอร์รีน ซึ่งเหล่านี้เป็นพิษกับร่างกาย

   ผลิตแผ่นเขียงรองปั้มหูถุงพลาสติก ทั้งแบบเหลี่ยม และแบบกลม เพื่อใช้ในเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกที่มีการปั้มหูถุงอัตโนมัติ มีทั้งเขียงแบบ PP และ PE ซึ่งเป็นเขียงบริสุทธิ์สำหรับงานด้านอาหาร (food grade) เพื่อสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO, GMP, HACCP โดยต้องมีการควบคุมการปนเปื้อนของกระบวนการผลิตทั้งระบบ ซึ่งแน่นอนในส่วนของการตัดหู เจาะหู ปั้มหู ตัดขอบโดยมีดบล๊อค จำเป็นต้องใช้แผ่นเขียงแบบ Food grade เช่นเดียวกับงานผลิตด้านอาหาร 

       โดยสามารถทดแทนเขียงแบบเก่า เช่น เขียงยางอัด PVC  ซุปเปอร์รีน ซึ่งเหล่านี้เป็นพิษกับร่างกาย

More

เขียงรองปั้มหู อัตโนมัติ (auto punching)  There are no products in this category.