1.ใบรับรองและผลทดสอบ จากหน่วยงานราชการ องค์กร

ผลการทดสอบและรับรองจากกรมวิทยาศาตร์บริการ และหน่วงานองค์การศึกษา เช่น MTEC

1.ใบรับรองและผลทดสอบ จากหน่วยงานราชการ องค์กร  There is 1 product.

Subcategories

1.กรมวิทยาศาตร์บริการ...

กฎกระทรวง 295 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

2.การทดสอบเชิงกล...

การทดสอบเชิงกล มีหลายหัวข้อที่ลูกค้าแต่ละรายให้ความสำคัญ เช่น ค่าความหนาแน่น ค่าความยืดหยุ่น ค่าความแข็ง ของแผ่นพลาสติก

3.Kansai COA

เรารวบรวมรายละเอียดเพื่อลูกค้าที่ต้องการหัวข้อสรุปด้านการทดสอบของผลิตภัณฑ์

เพื่อสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพของลูกค้า