1.เขียงอุตสาหกรรมอาหาร เขียงแปรรูปอาหาร

  เป็นเขียงพลาสติกอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีผลิตขึ้นเพื่อทดแทนเขียงไม้ต่างๆ

จุดเด่น คือ เป็นเขียงพลาสติก food grade ที่ใช้เพื่อทดแทนเขียงไม้ มีหลากหลายขนาดและความหนา เช่น

เส้นผ่านศูนย์กลาง 20,30,40,45 Cm ; ความหนาตั้งแต่ 1.5 จนถึง 6.0Cm

  เป็นเขียงพลาสติกอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีผลิตขึ้นเพื่อทดแทนเขียงไม้ต่างๆ

จุดเด่น คือ เป็นเขียงพลาสติก food grade ที่ใช้เพื่อทดแทนเขียงไม้ มีหลากหลายขนาดและความหนา เช่น

เส้นผ่านศูนย์กลาง 20,30,40,45 Cm ; ความหนาตั้งแต่ 1.5 จนถึง 6.0Cm

More

1.เขียงอุตสาหกรรมอาหาร เขียงแปรรูปอาหาร  There is 1 product.

Subcategories

1.เขียงแปรรูปอุตสาหกรร...
           เขียงแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ไก่สด ไก่แช่แข็ง เป็ด เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิด แต่ละกระบวนการแปรรูป มีความแตกต่างของชนิดเขียงที่ใช้งาน อาทิเช่น ความแข็ง ความยืดหยุ่น ความลื่นไถลของชิ้นงาน ผลต่อความคมของใบมีด เป็นต้น เราร่วมหาความเหมาะสมของเขียงต่อการใช้งานของลูกค้า ซึ่งในแต่ละรายอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน

            ตัวอย่างชนิดของเขียง เช่น PP , HDPE, LDPE,และ LLDPE เป็นต้น

ตัวอย่าง

1.30x60x2.0Cm  2.30x34x2.0Cm   3.22x30x2.0Cm.  4.45x45x2.0   5.40x60 6.40x90 7.ตัดตามขนาด

*ความหนาตั้งแต่  12 มิลลิเมตร จนถึง 55 มิลลิเมตร

2.เขียงแปรรูปอุตสาหกรร...
 เขียงแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารประเภทหมู  เช่น หมูสด หมูแช่แข็ง โรงเชือด สับกระดูก เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิด แต่ละกระบวนการแปรรูป มีความแตกต่างของชนิดเขียงที่ใช้งาน อาทิเช่น ความแข็ง ความยืดหยุ่น ความลื่นไถลของชิ้นงาน ผลต่อความคมของใบมีด เป็นต้น เราร่วมหาความเหมาะสมของเขียงต่อการใช้งานของลูกค้า ซึ่งในแต่ละรายอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน

            ตัวอย่างชนิดของเขียง เช่น PP , HDPE, LDPE,และ LLDPE เป็นต้น

ตัวอย่าง

1.30x60x2.0Cm  2.30x34x2.0Cm   3.22x30x2.0Cm.  4.45x45x2.0   5.40x60 6.40x90 7.ตัดตามขนาด

*ความหนาตั้งแต่  12 มิลลิเมตร จนถึง 55 มิลลิเมตร

3.เขียงแปรรูปอุตสาหกรร...
 เขียงแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารประเภท ปลาสด ปลาแช่แข็ง ปลานำเข้า ทูน่า แซลม่อน เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิด แต่ละกระบวนการแปรรูป มีความแตกต่างของชนิดเขียงที่ใช้งาน อาทิเช่น ความแข็ง ความยืดหยุ่น ความลื่นไถลของชิ้นงาน ผลต่อความคมของใบมีด เป็นต้น เราร่วมหาความเหมาะสมของเขียงต่อการใช้งานของลูกค้า ซึ่งในแต่ละรายอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน

            ตัวอย่างชนิดของเขียง เช่น PP , HDPE, LDPE,และ LLDPE เป็นต้น

ตัวอย่าง

1.30x60x2.0Cm  2.30x34x2.0Cm   3.22x30x2.0Cm.  4.45x45x2.0   5.40x60 6.40x90 7.ตัดตามขนาด

*ความหนาตั้งแต่  12 มิลลิเมตร จนถึง 55 มิลลิเมตร

4.เขียงแปรรูปอุตสาหกรร...
เขียงแปรรูปอุตสาหกรรมประเภท โค โคขุน กระบือ ซึ่งแต่ละชนิด แต่ละกระบวนการแปรรูป มีความแตกต่างของชนิดเขียงที่ใช้งาน อาทิเช่น ความแข็ง ความยืดหยุ่น ความลื่นไถลของชิ้นงาน ผลต่อความคมของใบมีด เป็นต้น เราร่วมหาความเหมาะสมของเขียงต่อการใช้งานของลูกค้า ซึ่งในแต่ละรายอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน

            ตัวอย่างชนิดของเขียง เช่น PP , HDPE, LDPE,และ LLDPE เป็นต้น

ตัวอย่าง

1.30x60x3.0Cm  2.45x45x3.0Cm   5.40x60x5.0Cm  6.40x90x5.0Cm 7.ตัดตามขนา

*ความหนาตั้งแต่  25 มิลลิเมตร จนถึง 55 มิลลิเมตร

5.เขียงแปรรูปแบบแยกประ...

    เป็นเขียงชนิดพิเศษ แบบมีจุดสี เพื่อเพิ่มความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน  ในการแยกประเภทการปะปนของเขียงในการใช้งานอย่างชัดเจน เช่นจาก เนื้อสัตว์ หมู ผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยการใช้จุดสีที่ด้านข้างของเขียงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการปะปน และสอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ เช่น  GMP,HACCP,ISO,Halal เป็นต้น

ตัวอย่าง จุดสี (แต่ละที่อาจแตกต่างกัน)

แดง สำหรับ เนื้อสัตว์

เขียว สำหรับ ผักหรือผลไม้

เหลือง สำหรับ อาหารหวาน เบเกอรี่

ขาว สำหรับ ทุกประเภทงาน หรืออื่นๆ

*ที่ไม่ทำเนื้อของเขียงเป็นสีต่างๆเลยนั้น เป็นเพราะมีเหตุผลเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของเนื้อเขียงที่ต้องมาจากเม็ดพลาสติกใหม่100%เท่านั้น จึงต้องการให้เห็นสีที่โปร่งแสงได้ของเม็ดใหม่ เพราะการใส่สีนั้นสามารถผลิตได้แต้ลูกค้าอาจไม่มั่นใจว่ามีการนำวัสดุแบบหมุนเวียน(recycle)มาผสมแล้วใช้สีมาใส่ทำให้มองไม่เห็นสิ่งเจือปน ซึ่งแน่นอนไม่เป็นผลดีต่อผู้ใช้งานอย่างแน่นอน