เขียงสำหรับห้างสรรพสินค้า เขียงตลาดสด

เป็นเขียงแปรรูป ที่มีลักษณะเฉพาะตามขนาดและพื้นที่ที่เฉพาะ เช่น เขียงบบริการลูกค้าบริเวณอ่างล้างที่บริการตัดแต่งให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถสั่งตามขนาดตามรายละเอียดพื้นที่ในแต่ละรูปแบบ

เขียงสำหรับห้างสรรพสินค้า เขียงตลาดสด  There are no products in this category.