5.ประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้า

กระดานแจ้งประชาสัมพันธ์ของเรานะคะ

5.ประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้า  There are no products in this category.

Subcategories

งานผลิตภัณฑ์เครื่องหนั...

งานแสดงสินค้าที่เข้าร่วมกับสมาคมเครื่องหนัง โดยกรมส่งเสริมการค้าฯ

งาน Food Pack Asia ที่...

งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเคื่องจักรอาหาร วัสดุอุปรณ์ในระบบการผลิตอาหาร  ที่ไบเทค กรุงเทพ

สนับสนุน...

การแข่งขันทำอาหาร Fusion Food Compettition ราชมงคลธัญญะบุรี 2019

ทางKansaiร่วมสนับสนุนเขียงแปรรูปอาหาร ให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์