2.การทดสอบเชิงกล คุณสมบัติ

การทดสอบเชิงกล มีหลายหัวข้อที่ลูกค้าแต่ละรายให้ความสำคัญ เช่น ค่าความหนาแน่น ค่าความยืดหยุ่น ค่าความแข็ง ของแผ่นพลาสติก

2.การทดสอบเชิงกล คุณสมบัติ  There is 1 product.