แผ่นเขียงรองปั้มอุตสาหกรรม

เขียงอุตสาหกรรม ตัวอย่าง เช่น

1.อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา เบาะรถยนต์

2.อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ งาน Vacuum forming , Thermo forming

3.อุตสาหกรรมที่ใช้การรองตัดด้วยใบมีด หรือมีดบล๊อก

คุณสมบัติ

1.เนื้อชิ้นงานมีความหนาแน่นสูง(Density ~ 0.909-0.95g/Cm3  (ISO 1183-1))  ความแข็งสูง  80-85 Shore D และขณะที่มีความยืดหยุ่น        ทำใ...

เขียงอุตสาหกรรม ตัวอย่าง เช่น

1.อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา เบาะรถยนต์

2.อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ งาน Vacuum forming , Thermo forming

3.อุตสาหกรรมที่ใช้การรองตัดด้วยใบมีด หรือมีดบล๊อก

คุณสมบัติ

1.เนื้อชิ้นงานมีความหนาแน่นสูง(Density ~ 0.909-0.95g/Cm3  (ISO 1183-1))  ความแข็งสูง  80-85 Shore D และขณะที่มีความยืดหยุ่น        ทำให้ทน  ต่อแรงกด แรงเฉือน และกระแทก ของมีดปั้ม ปั้มไม่จม ไม่กินแรงเครื่องปั้ม

2. ผิวของชิ้นงานสามารถปาดไสทั้งสองด้าน  เพื่อขจัดเศษรอยตัดออก  ทำให้สภาพผิวพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3. ผลิตตามการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อประโยชน์การใช้งานของลูกค้า

ตัวอย่างขนาด เช่น :

:45 x 45 x 5 Cm.

:45 x 90 x 2.5 Cm.

:45 x 90 x 5.0 Cm.

:50 x 150 x 2.5 Cm.

More

แผ่นเขียงรองปั้มอุตสาหกรรม  There are no products in this category.